Nieoficjanie: poszukuję osoby do pracy z województwa lubelskiego

Ja się zajmuję finansami w tej firmie i można bezpośrednio do mnie pisać na adres: ethnomist@gmail.com

Stanowisko – Zastępca Głównego Księgowego

 

Podstawowe obowiązki

 

Obowiązki dzielą się na te dotyczące wymaganej wiedzy (bierna znajomość lub aktywne wykorzystywanie tej wiedzy i umiejętności w charakterze zastępstwa) i określonych umiejętności. Jeśli wymagana jest tylko wiedza i sporadyczny, tymczasowy udział w obowiązkach Głównego Księgowego,  to dany punkt został określony przez „znajomość”. Niniejsze stanowisko daje możliwość do podjęcia w przyszłości pracy na stanowisku Głównego Księgowego w naszej firmie, ale jedynie w wypadku, gdy takie stanowisko będzie wymagało obsadzenia.

 

– znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych w stopniu wystarczającym do pełnej znajomości i niekiedy prowadzenia pełnej księgowości spółki prawa handlowego,

– znajomość zasad prowadzenia pełnej księgowości spółki prawa handlowego,

– znajomość zasad sporządzania pełnego sprawozdania finansowego spółki prawa handlowego,

– znajomość zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych,

– znajomość przepisów podatkowych i zasad przygotowywania deklaracji, sprawozdań podatkowych i prowadzenie ich rozliczeń takich form opodatkowania, jak podatek VAT, PIT w przypadku pracowników i podatek dochodowy od osób prawnych CIT,

– znajomość zasad prowadzenia rozliczeń dla ZUS i mile widziana, ale nie wymagana w takim stopniu, jak wiedza z zakresu rachunkowości, wiedza z zakresu kadr i płac,

– znajomość metodyki sporządzania wybranych, wymaganych informacji statystycznych dla GUS,

– weryfikacja i kontrola płatności, również uwzględniająca ostatnie przepisy w tym zakresie – obowiązek weryfikacji poprzez tzw. białą listę,

– bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych i przenoszenie wybranych danych z programu księgowego do arkuszy kalkulacyjnych, w których gromadzone są wybrane dane dla celów analitycznych i zarządczych

– współpraca z Kierownikiem ds. Finansów i Analiz Marketingowych,

– regularne sporządzanie zestawień dla celów analiz finansowych na podstawie bieżącej i historycznej informacji księgowej,

– znajomość metodologii rachunku kosztów jednostkowych i sporządzanie takiego rachunku na polecenie Zarządu bądź przygotowywanie szczegółowych informacji dla tego celu w oparciu o informację księgową tj. konta księgowe, pozycje bilansu i rachunku wyników,

 

Wymagania

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

– posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość (najlepiej studia licencjackie i magisterskie, ponieważ stanowisko stanowi ogniwo łączące i pośredniczące w przepływie istotnych informacji dla celów zarządczych pomiędzy stanowiskiem Głównego Księgowego i stanowiskiem Kierownika ds. Finansów i Analiz Marketingowych)

– kilkuletnie doświadczenie, które można zweryfikować – doświadczenie powinno odzwierciedlać nabytą biegłość i samodzielność w zakresie większości wymienionych obowiązków, ale w przypadku osób wykazujących potencjał do szybkiej nauki umiejętności osoby zajmującej podobne stanowisko, samodzielność jako cechę charakteru, ważniejsze będą te ogólne umiejętności, ponieważ stanowisko jest sprofilowane pod kątem prowadzenia wybranych kalkulacji dla celów sporządzania informacji zarządczej i dostarczania specyficznych informacji dla celów analiz finansowych związanych z profilem działalności w sektorze farmaceutycznym, niemniej nie da się wykonywać takiej pracy nie rozumiejąc całej księgowości w firmie, wszystkich obowiązków głównego księgowego,

– znajomość programu Symfonia Księgowość i MS Excel i mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace

 

Oferujemy

– zatrudnienie w stabilnym środowisku pracy w firmie o dobrej pozycji na rynku, która istnieje na polskim rynku od 1992 r.

– odpowiednie do posiadanego doświadczenia i umiejętności wynagrodzenie,

– możliwość elastycznych godzin pracy,

– możliwości rozwoju zawodowego, jakie oferuje praca bliska, pokrewna stanowisku związanemu z rachunkowością menedżerską