Bomby

Gdybym to dzisiaj był wykładowcą w jakiejś szkole wyższej o profilu związanym w jakiś sposób z bezpieczeństwem, to zadałbym na teście z mojego przedmiotu, a spodziewam się, że jako psycholog mający wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, osoba studiująca w swoim czasie stosunki międzynarodowe i mająca dyplom z ekonomii, ten przedmiot na pewno miałby jakąś ciekawą nazwę, bo moje wiedza jest po prostu rozległa i zawsze to ja wprowadzałem do programu studiów coś nowego, a nie mi ktoś wskazywał jakiś wycinek, który mam ludziom z jakiejś książki podyktować do wykucia na pamięć, to jedno z pytań na zaliczeniu końcowym byłoby:

Kiedy Amerykanie zdecydują się na friendly fire i ostrzegawczo zbombardują kilka celów na terenie Warszawy, bo Polska wybrały zły kierunek w swojej polityce, to mina Andrzeja Dudy będzie:

a)

b)

c)

d)

e)