Medyński

A book O leczeniu elektrycznością, Dr Władysław Medyński, Kraków 1929.