From 5th of January 2019

Header: A propos morderstwa dziewczyn ze Skandynawii

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że należy rozważyć w tym konkretnym wypadku przeprowadzenie działań zbrojnych odwetowych. Morderstwo dokonane na młodych dziewczynach z Europy w wyjątkowo brutalny sposób miało wszelkie znamiona zbrodni wojennej i politycznej. Jest to w wyraźny sposób sprawa odwetowa prowadzona w ramach tzw. świętej wojny (Jihad). Wyjątkowo dziś nie wolno nam siedzieć bezczynnie. Proszę zapytać b. ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego, który był zmuszony jako jeden z nielicznych do obejrzenia filmu z egzekucji polskiego geologa p. Piotra Stańczyka z Krakowa, żeby jako wysokiej rangi dyplomata potwierdzić również pewien fakt polityczny i precedens, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy Polakowi w brutalny sposób odcięto głowę w akcie politycznym.  Proszę zapytać, co czuł. I czy gdyby polityk miał możliwość przeprowadzenia akcji odwetowej, to czy podjąłby taką decyzję? Fachowca, inżyniera bezwzględnie wykorzystano do walki politycznej o utrzymanie cywilizowanego świata w strachu. Wówczas nie zrobiono nic w akcie odwetu, chociaż Polska dysponuje wystarczającymi siłami, żeby przeprowadzić bombardowania i inne działania odwetowe, o charakterze zbrojnym, żeby odpwowiedzieć na prowokację w równie brutalny sposób, co nie musi oznaczać stanu wojny z danym krajem, a jedynie odwet za działania terrorystyczne, za które odpowiedzialność ponoszą również niestabilne politycznie kraje, których sytuacja jest pożywką dla wszelkiego rodzaju zwyrodnialców. Ponieważ są to akty nie tylko ludzi moralnie zdeprawowanych. Jako psycholog chciałbym podkreślić, że obcinanie komuś głowy w rzeźnicki sposób jest formą wyładowania również o charakterze seksualnym. To są akty dokonywane nie tylko przez terrorystów, ale jednocześnie zboczeńców. Ludzi, nad których popędami, destrukcyjnymi impulsami nie panuje nikt, a którzy przecież gdzieś dorastali, coś muszą jeść, ktoś ich zachowania wspiera dając im choćby różnego rodzaju zasoby w postaci żywności, schronienia. Zdobywają w jakiś sposób pieniądze, broń, mają krewnych. W przypadku morderstwa Dunki i Szwedki zalecałbym, aby dokonać bombardowania przez najbardziej wyspecjalizowane jednostki sił powietrznych NATO w miejscowościach, skąd pochodzą ustaleni sprawcy. Należy zbombardować te miejscowości, niezależnie w jakim kraju są położone. Zamieszczenie dowodu zbrodni na profilu matki jednej z ofiar na Facebooku jest kolejną formą zbrodni. Taka osoba może umrzeć z powodu szoku, żalu. Taka sytuacja przerasta rodzinę. I dlatego apeluję o zamordowanie rodzin i krewnych terrorystów i całych ich miejscowości. O zrównanie ich z ziemią w akcie odwetu i każdy następny tego typu akt terroryzmu MUSI spotkać się z dużo większym działaniem odwetowym, by powstrzymać spiralę przemocy. Ponieważ ta spirala na nowo rozkręciła się w kierunku rozprzestrzeniania się niesprawiedliwości o charakterze totalnym. W sytuacji, gdy organizacje typu ONZ, UNICEF, wiele organizacji z różnych krajów udziela pomocy humanitarnej na ogromną skalę osobom na ogół w żaden sposób nie spokrewnionym z rdzennymi Europejczykami, jednocześnie osoby z tych samych grup etnicznych, plemion, za niemym przyzwoleniem swoich pobratymców decydują się na bardzo brutalne akty terroryzmu, które nie miałyby miejsca, gdyby nie sprzyjające warunki do tego. Jedynie ich własny dramat na OGROMNĄ skalę może pozbawić ich nadziei na to, że brutalizm to jedyna droga do walki o to, co uważają za słuszne, o ich interesy. Za jedną głowę Europejczyka musi zginąć 100 głów osób z kręgu, z jakiego wywodzą się terroryści. Muszą zginąć wszyscy, którzy potencjalnie mogą odpowiadać za przeżycie tych zwyrodnialców.