მაგარია ღმერთი

შესანიშნავი ღმერთი

Sounds like one English Christian song…

https://www.youtube.com/watch?v=oVy3g-ptK1s

https://www.youtube.com/watch?v=ka3FXHzMq7g