მაგარია ღმერთი

შესანიშნავი ღმერთი

Sounds like one English Christian song…