Psychologia nurkowania

To jest bardzo źle napisany artykuł. Imponuje liczba badanych, ale razi brak dokładnego opracowania wniosków. Na początku jest deklarowane, jak wiele narzędzi zostanie wykrzystanych do badania. Pod koniec raptem dwie tabelki i krótki komentarz. Wnioski ograniczyły się już natomiast niemal do wyników tylko jednego testu osobowości. Wiadome jest, że NEO-FFI to podstawowe narzędzie do badania osobowości przez psychologów, ale wiadomo również, że narzędzia typu STAI czy nawet test Eysencka lepiej nadają się do badania wymiarów tj. jak neurotyczność. NEO-FFI to ostatecznie dość modne narzędzie do badań w korporacjach. Zabrakło narzędzi, które mogłyby bardziej odpowiadać szczegółowym profilom i wymaganiom dla tego zawodu, a do tego celu konieczne byłoby przygotowanie eksperckie. Z mojego doświadczenia, największą wiedzą medyczną dotyczącą nurkowania dysponują przede wszystkim sami doświadczeni nurkowie. Sam na przykład w swoim życiu spotkałem tylko kilka osób ze specjalizacją z kardiologii, które czuły się kompetentne do diagnozowania wskazań i przeciwwskazań ze względu na zdrowie z punktu widzenia układu krążenia, więc co dopiero mówić o psychologach znających dokładnie temat. Brak jest jak zwykle podejścia klinicznego. A więc takiego, które uwzględnia proste fakty tj. to, że lęk to przede wszystkim reakcja fizjologiczna organizmu. Podczas gdy badania kandydatów na pilotów podlegają bardzo ścisłym rygorom, wydaje mi się, że brak rzetelnych badań i nie tyle ścisłych i zaporowych, co drobiazgowych wymogów dla kandydatów na nurków jest nieco mylące dla nich samych. Nie ma ludzi idealnie zdrowych czy idealnie wytrzymałych psychicznie. Ważne są zmienne sytuacyjne, poziom przeszkolenia który wzmacnia poczucie kompetencji i również znacząco wpływa na odczuwany poziom lęku poprzez zwiększenie poczucia kontroli. Przekonanie o istnieniu jakiejś mało licznej, ale dysponującej predyspozycjami grupy nadludzi jest dość wątpliwe. Owszem studia psychologiczne uświadomiły mi istniene całkiem sporej grupy ludzi tzw. nisko reaktywnych, ale takie osoby mogą również być narażone na inne zagrożenia związane z utratą odpowiedniej czujności czy skupienia uwagi, lekkomyślnością itd. Osoby wysoko reaktywne stosunkowo szybciej uczą się reakcji awersyjnych opartych na doświadczaniu lęku, przez co jest większa szansa, że opanują dobrze nie tylko możliwości, ale przede wszystkim lepiej zrozumieją ograniczenia związane z samym nurkowaniem. Testy osobowości to zbyt ogólna charakterystyka profilu psychologicznego nurka. Nurkowanie to, jak słusznie zauważono na wstępie bardzo całościowe doświadczenie i wyzwanie, ale niekoniecznie takie, że wiąże się to niemal od razu z długim przebywaniem poza domem, od razu uczestniczeniem w trudnych akcjach ratowniczych. To są zwykłe bajki. W poszczególnych zadaniach uczestniczą osoby mające odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, dlatego tak przede wszystkim co to znaczy nurka? Nurka ze stopniem OWD PADI czy nurka który uczył się nurkować w wojsku w latach 60 z butlą z tlenem trzymaną w ręku i bez pianki?

Analiza zmiennych psychologicznych kwalifikujących do zawodu nurka

Bolesław Londyński – Bajki słowiańskie (1932)

Graves Robert – Mity hebrajskie