Articles and chapters

Papers

  1. Polański, M. (2011). Czy w metodzie NPV konieczne jest założenie o tym, że kolejne dodatnie przepływy pieniężne są reinwestowane do końca okresu inwestycyjnego?  Studia i Prace, Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z. 105, s. 155-165.
  2. Piech, K., Polański, M. (2012). Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych. W: K. Piech (red.). Kryzysy światowe i recesje. Teoria, historia, przykłady (t. 2. serii). Warszawa: Fundacja Wiedzy i Innowacji. #2 Chapter about crises (full)
  3. Polański, M. (2013). Behawioralna wycena aktywów kapitałowych. Studia i Prace, Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z. 128, s. 97-115.
  4. Polański, M. (2013). Przesłanki i implikacje interakcji ekonomii i psychologii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3/2013 (28), s. 24-31.
  5. My English translation of above (had to appear in Heksis, I am still waiting for not published periodical till today, interesting field of research but authors are missing, everyone is making money now in Poland and aesthetics we can see in TVP and TVN. Sometimes I find more funny to watch SWT TV on Youtube)
  6. Polański, M. (2013). Rola Narodowego Programu Zdrowia w realizacji funkcji organizacji opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej w świetle układu odniesienia budżetu zadaniowego po kryzysie z 2007 r. (I was paid more than 3000 zł for that analysis, prof. Marczewski treated me very fair and said my analysis was even better than that of professors that have been in that team that time. I do not know if it has been released in paper or digital form).
  7. Polański, M. (2014). Metafory w naukowym badaniu zjawisk gospodarczych. W: K. Kuciński (red.). Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. No for free!!! Buy/Kupujcie!!!
  8. Polański, M. (2015). Tożsamość naukowa doktoranta. W: K. Kuciński (red.). Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. Warszawa: Difin. No for free!!! Buy/Kupujcie!!!
  9. Polański, M. (2015). Interdyscyplinarna tożsamość naukowa. W: K. Kuciński (red.). Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. Warszawa: Difin. No for free!!! Buy/Kupujcie!!!

 

Remarks to papers

A photo of an editor of my last publications. Photo comes from one volume of 16 volumes encyclopedia of geography. Probably one of most proficiency writers in his own scientific fields. However demanding person and market for books in economics field is now just a nonsense. There is no such a category like a benefit from publications. So it is not so likely to be efficient to influence whatever. To educate ourselves etc. it makes sense. But there is nothing to be developed. We live in times of exploitation and information war. So New Scientist think if you are not talking to yourself. What you want to impress with Elon Musk’s artistic performances? You’d better post on a Facebook photos from elevator in London. I will finally prepare whole Dressed to kill gallery on my blog.