My lectures during PhD studies

Classes to a lecture Portfolio management by prof. Krzysztof Marczewski (I taught it 3 semesters) and wrote full program for my part, all exercises and materials are well thought over by me from scratch. Part 2, 4 and 6 had to be taught by dr Robert Zmiejko by I always did not have idea what they do at that part and I got only one exercise from that doctor to my exam from my part.

Part 1

Ćwiczenia 1. Wzory, zadania i praca domowa

Ćwiczenia 1. Zadanie zespołowe

Folia 1

Folia 2

Warunki zaliczenia

Zadanie optymalizacyjne

Part 3

Ćwiczenia 3. Wzory, zadania i praca domowa

Ćwiczenia 3. Zadanie zespołowe

CAPM

Czynniki wpływające na cenę akcji

Kwadratowa funkcja użyteczności

Logarytmiczna funkcja użyteczności

Modele wyceny akcji (teoretycznie)

Modele wyceny akcji

Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko

Stopa zwrotu a ryzyko

Użyteczność – Elton, Gruber

Zadanie na E(X) i D2(X)

Part 5

Ćwiczenia 5. Wzory i zadania

2 przykłady SD (folie)

2 przykłady SD

DS – definicje

Dystrybuanta rozkładu normalnego

Geom, Roy, Kataoka

Portfel inwestycyjny – zajęcia V – zadania

SD wykresy

Zadanie geom

Part 7

Ćwiczenia 7. Wzory i zadania

Miary zarządzania portfelem

Zadanie

Zadanie

Exam

Kolokwium – moja część

Zadanie 3a-d (dr R. Zmiejko)

 

Extras

Duration (homework)

Praca domowa z duration

Praca domowa Duration

 

Literature

1. Security Prices, Risk, and Maximal Gains From Diversification

2. markowitz_JF

3. Equilibrium in a Capital Asset Market

6. William_Sharpe_Simplified_Model_of_Portfolio_Analysis_0

7. Sharpe-capm

8. Tobin58

French_Treynor_CAPM

 

 

Esej 3. Niechęć do ryzyka

Eseje z teorii ryzyka, Arrow

French (2002) on Treynor (SSRN)

Kahneman, D., Tversky, A. (1979)

PrattRiskAversion(2)

The Theory of Risk Aversion

Użyteczność – Elton, Gruber