Dance

Scientific resources

  1. Kobierzycki T. (2012), Ja symbiotyczne w balecie. Krzysztof Pastor. W: Kobierzycki T. (red.), Jaźń i twórczość. Studia z filozofii człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Muzaios. Ja symbiotyczne w balecie pdf
  2. Maj F. (2013), Taniec w świetle teorii dezintegracji pozytywnej, Referat na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, Lublin, 18-19 października 2013.

 

Worth attn

http://www.iadms.org/?page=2018abstracts

 

Warning, a contest!

Write a short essay about the direct and metaphorical dance aspect of a story that the movie entitled Dance with the Wolves of Kevin Costner is about.